RSS

Spółgłoski miekie

Wyszanów « Podzamcze Obwód II


Temat: Języki
Francuski jest dla mnie niekończącym się splotem charczących spółgłosek. Łacina... Ciekawe. Będę mieć w 3 klasie, fajnie, nie mam nic przeciwko, ale osobie, która lubi brzmienie niemieckiego trudno przychodzi przyswojenie języka tak miękkiego. We wloskim i hiszpańskim wkurza mnie latynoska monotonność. Te wszystkie wyrazy, kończące się na "o"... Ale włoski nieźle brzmi. Japoński...?! Boże. Zabiłabym się na tych znaczkach, podziwiam tych, którzy...
Źródło: hpforum.ok1.pl/viewtopic.php?t=393Temat: : Nowe dojo
Za twoja rada Szczepan pojdzie do lokalnego urzedu i wytlumaczy urzedniczce, ze kolega z Polski poradzil mu zalozyc "stowarzyszenie", oczywiscie wymawiajac poprawnie piekne polskie spolgloski miekkie dziaslowe sz oraz rz. Czegos...
Źródło: war.budo.net.pl/viewtopic.php?t=32047


Temat: Zoppot am Menzelweg
... rozumowania z tego artykułu, to Swelina mógłaby równie dobrze nazywać się Świelinia. Bo przeciez niemieccy kancelisci nie notowali miękkich gosek... Ja jednak podejrzewam, że ewentualna miękkość spółgłoski byłaby w sredniowiecznym (rzecz...
Źródło: forum.dawnygdansk.pl/viewtopic.php?t=321


Temat: Wykład XI "Wymowa samogłosek"
... funkcję zgłoskotwórczą mogły pełnić również spółgłoski pólotwarte r, l, 'r, l' zwane sonantami. Obecnie sonanty istnieją u Słowian Zachodnuch (prócz Polaków) oraz Zachodniobałkańskich np.: czeskie krk - kark, czeskie Br- no...
Źródło: koronailitwa.eev.pl/viewtopic.php?t=35


Temat: Wykład XIII "Wymowa spółgłosek"
Wszystkie spólgłoski języka staro- cerkiewno- słowaińskiego są następujące: m, v, f, b, p, r, l, n, z, s, d, t, ż, sz, si, c, cz, żd, szt, r', l', ń, ji, ... nie miał swojewgo odpowiednika literowego, w cyrylicy występowały połączenia tej litery, powstaławt tzw. ligatury: ja, je, ję, ją, ju. Spółgłoski twarde: k, g, h oraz m, v, p, b, l, n, r, s, z, t, d (te ostatnie przed samogłoskami ulegały zmiękczeniu). Spólgłoski miękkie: l', n', r', s', c', sz', ż;, cz', szt;, żd'.
Źródło: koronailitwa.eev.pl/viewtopic.php?t=196


Temat: włoski
... podwójne spółgłoski czyta się oddzielnie czy razem? Np. wyraz "freddo" przeczytamy jako "fredo" czy "fred-do"? 2. Jak przeczytać np. wyraz "bicchierre"? "Bikkierre"? odp na pyt 1: wedlug mojej prof czyta sie...
Źródło: wizaz.pl/forum/showthread.php?t=77194


Temat: Italiano #1
C wymawia się: - jak [k] przed samogłoskami a, o, u oraz przed spółgłoskami, np. bianco (biały), caro ([mój]drogi), cugino (kuzyn); - podobnie jak polskie [cz] (b. miękko) przed samogłoskami e, i, np. cinema (kino), cena (kolacja), certo (kilka); G wymawia się: - jak [g] przed samogłoskami a, o, u oraz przed spółgłoskami, np. gatto (kot), gonna (spódnica), guanto (rękawiczka); - podobnie ... spółgłoskami bezdźwięcznymi, np. sordo (głuchy), santo (święty), sazio (syte), studio, spasso (spacer); - jak [z] między dwiema samogłoskami i przed spółgłoskami dźwięcznymi, np. naso (nos), cosa (rzecz); SC wymawia się: -...
Źródło: thesilence.pl/viewtopic.php?t=3870


Temat: .
Nie wszyscy jednak stosują zdobytą wiedzę w praktyce. Szczególnie widać to u osób z rosyjsko-ukraińskiej, którzy nie zmiękczają spółgłosek tam gdzie trzeba, a zmiękczają tam gdzie nie trzeba. Błąd, który mnie ... osób, które poważnie traktują naukę rosyjskiego, wymawianie "telewizor" i 'pogoda" jest po prostu uwłaczające, a zmiękczanie spółgłosek i redukcja samogłosek dalekie są od męczarni.
Źródło: rosjapl.info/forum/viewtopic.php?t=1415


Temat: Fotogaleria Gordona, Rapera I Miśki
Chodziło o głoski, spółgłoski, miękkie, twarde, dźwięczne, bezdźwięcznenosowe, gardłowe itd. itp.
Źródło: dogomania.pl/showthread.php?t=83526


Temat: Matura 2009
e) fonetycznego zapisu wyrazów f) mylenia głosek „i”, „j”, nosowych z końcówką fleksyjną, np. ę-em, ą-om g) mylenia przedrostków z zaimkami, np. pode szły, błędnego zapisywania przyimków z rzeczownikami i przysłówkami, np. wklasie, zachwilę, na pewno h) niewłaściwego zapisu spółgłosek miękkich, np. rosinie zamiast rośnie, skosiny zamiast skośny i) pisowni niezgodnej z zasadami ortografii, jeżeli wynika ona z nadmiernego zaufania do zasad...
Źródło: forum.fifaserwis.com/showthread.php?t=38983


Temat: Nauka greckiego dla poczatkujacych
Lekcja 4 Wymowa głosek greckich α (a)- αγάπη (aghapi)- miłość β (w)- βιβλίο (wiwlio)- książka γ (gh)- przed spółgłoskami oraz samogłoskami tylnymi (a,o,u) γάτα (ghata)- kot, γράφο (ghrafo)- piszę (j)- przed ... spółgłoskami bezdźwięcznymi i samogłoskami: σειρά (sira)- szereg, στόμα (stoma)- usta (z)- przed niektórymi spółgłoskami dźwięcznymi (β, γ, δ, ζ, μ, ν, ρ) σβήνω (zwino)- gaszę, κόσμος (kozmos)- świat . τ (t)- πατάτα (patata)- ziemniak υ (i)- ύπνος (ipnos)- sen φ (f)- φιλόσοφος (filosofos)- filozof χ (ch)- przed a, o, u oraz przed spółgłoskami – jako twarde: χορός (choros)- taniec, χρήματα (chrimata)- pieniądze (ch)- przed samogłoskami przednimi- jako miękkie: όχι (ochi)- nie, ψυχή (psichi)- dusza ψ (ps)- ψάρι (psari)- ryba ω (o)- ωριμάζω (orimazo)- dojrzewam C.D.N Sprawdżcie czy wszystko dobrze, mam nadzieję, że tak...
Źródło: polonos.gr/forum/viewtopic.php?t=226


Temat: Nasz język ojczysty
Napisze Ci tak jak mam w zeszycie z polaka: Procesy fonetyczne okresu średniowiecza: a)znikające |e|=|e| ruchome Głoski polskie dzielimy na: -samogłoski -spółgłoski -jery = półsamogłoski b)wzdłużenie zastępcze zanik jerów na końcu wyrazów np. rowb rów worb wór o krótkie iloczas o długie iloczas c)przegłos Polski e:a e:o W procesie przegłosu ważne są spółgłoski przedniojęzykowe. t,d y ł c s z n Przegłos ... szersza od niej (jat’). Później różnica w brzmieniu zanikła i pozostał jeden dźwięk „e”. Skutkiem tego zjawiska jest wymiana e na o lub a jeżeli występuje po spółgłosce miękkiej a przed ... stopniowo zanikała (w pozycji słabej) lub wokalizowała się (w pozycji mocnej) w głoskę „e”. Jery dzieliły się na twarde (Ъ) i miękkie (Ь). Spółgłoski zmiękczone przez jer miękki pozostały miękkie. Jery ... 4) Palatalizacja – proces, w którym zmiękczenie spółgłosek tylnojęzykowych (k, g, ch) przez samogłoski przednie (e, ę, , i, Ь) spowodowało zmianę miejsca artykulacji spółgłosek, przechodząc w cz, ż, sz, c, dz. Głoski te z czasem przestały być miękkie i zaczęły być twarde. Teraz określamy je jako spółgłoski historycznie miękkie. Śladem tego zjawiska jest odmiana: k:c:cz ręka – ręce – ręczny g:dz:ż noga – nodze – nożny ch:sz puch – puszysty 5) Spółgłoska rz, która brzmi dzisiaj tak samo jak ż, powstała z dawnego miękkiego r, takiego, które występuje w języku rosyjskim w...
Źródło: k800i.pl/viewtopic.php?t=39857


Temat: A może po bułgarsku?
... jaki popełniają Polacy, czytając bułgarskie napisy, jest stosowanie wymowy rosyjskiej, gdzie e = je, a spółgłoski e, ź, ą są bardzo miękkie (bliskie polskim ć, ź, ś). Tymczasem w bułgarskim jest...
Źródło: travelforum.pl/showthread.php?t=3801


Temat: Języki: Chiński.
jak po polsku (jak b w "book" na zasadzie analogii z angielskim) d - jw. (dad) f - jw. (fork) g - jw. (good); h - trochę bardziej miękkie niż w ... angielskim, ale to jest chyba zbędne ) q - polskie cz, może trochę bardziej miękkie (ch w chips) x - polskie sz, bardziej miękkie (sh w sheep) z - polskie ds, ... z pojedyńczej samogłoski (simple finals - dźwięki proste), kilku samogłosek bądź spółgłosek, lub z głosek nosowych (compound finals - dźwięki złożone). Simple finals: a - jak po polsku o - jw. ... w takim wypadku jak bardziej miękkie e (jak "i" w "sir") u - jak polskie u, chyba że jest po j, q, x, y, - wtedy brzmi jak u umlaut (czytaj...
Źródło: forumiw.innerworld.pl/viewtopic.php?t=432


Temat: A WOKOŁO JEST WESOŁO.........
... rękami i beretami z miękkiej wełny zamiast rezystorami w klapie. W ciągu dwu lat nie zrobili nic dla reformy masowego ciemnego luda, poza rozdaniem pieniędzy dla górnictwa (napisąłbym górników, gdybym miał...
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=73047