RSS

ptaki drapieżne na Warmi i Mazurach

Wyszanów « Podzamcze Obwód II


Temat: Obozy/biwaki tropicielskie
oraz podstaw z dziedziny rozpoznawania śladów ptaków. Oczywiście, jak się trafi na coś innego, to też byłoby wciągane doraźnie do programu. Na obozach wiosenno-letnich mniejszą rolę odgrywałoby tropienie ssaków, za to większą - rozpoznawanie ptaków, zwłaszcza ich sylwetek i głosów. Obozy i biwaki organizowane byłyby regionalnie, w każdym z 7 makroregionów Polski (Wielkopolska, Małopolska, Śląsk, Pomorze, Mazowsze, Podlasie z Suwalszczyzną, Mazury z Warmią). Np. na Mazowszu proponowałbym 2 miejsca na takie obozy - Puszczę Bolimowską koło Skierniewic (żyją tam dodatkowo łosie, rysie i daniele) i Puszczę Sulejowską na wsch. od Warszawy (kraina łosia, ... biwaki półspecjalistyczne byłyby urządzane specjalnie w celu poznania tropów i śladów zwierząt niewystępujących w całej Polsce - głównie wielkich drapieżników i żubrów, ale też łosia, jelenia i daniela oraz poszczególnych gatunków...
Źródło: indianie.info/viewtopic.php?t=1877